Järvisydän on allekirjoittanut Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen

Järvisydän on allekirjoittanut Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism -ilmastojulistuksen ja sitoutunut puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä, sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. 

Glasgown’n julistus on matkailualan laajin ja monipuolisin ilmastonmuutosta käsittelevä kannanotto. Julistus sisältää puitteet, jotka yhdistävät kaikki matkailualan toimijat ensimmäistä kertaa yhteisten sitoumusten ympärille viidellä eri osa-alueella: mittaamalla ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä yhteistyötä ja varmistamalla kehitystyön vaatiman rahoituksen. Glasgow’n julistuksen on allekirjoittanut jo yli 500 tahoa ympäri maailmaa, joista 60 on suomesta.

Nature Hotel & Spa Resort Järvisydän haluaa tehdä oman osuutensa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

-Haluamme osaltamme olla varmistamassa kestävän matkailun liiketoimintamahdollisuudet sekä työpaikat myös tulevaisuudessa, sekä olla mukana ilmastonmuutoksen torjunnassa. Haluamme olla kestävän matkailun edelläkävijöitä ja viitoittaa tietä omalla toiminnallamme tulevaisuuden luontomatkailun varmistamiseksi.

Lisätietoa julistuksesta: Glasgow Declaration for Climate Action in Tourism

Mihin olemme sitoutuneet Glasgow’n ilmastojulistuksessa?

 – Sitoudumme puolittamaan hiilidioksidipäästöt vuoteen 2030 mennessä sekä saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä.

– Päivittämään ilmastotoimintasuunnitelmat 12 kuukauden kuluessa julistuksen allekirjoittamisesta.

– Toimintasuunnitelmamme sisältää julistuksen viisi osa-aluetta: mittaamalla ja vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, uudistamalla toimintatapoja, lisäämällä yhteistyötä ja varmistamalla kehitystyön vaatima rahoitus.

-Raportoimaan vuosittain lyhyen- sekä pitkän aikavälin tavoitteista, toimenpiteistä sekä niiden saavuttamisesta.

– Työskentelemään yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä jakamalla tietoa ilmastotoimenpiteistä.

Mitkä ovat Glasgow’n julistuksessa määritellyt viisi osa-aluetta?

Mitattavuus: Mittaa ja paljastaa kaikki matkailuun liittyvät päästöt.

Hiilineutraalius: Asettaa tavoitteet sekä toteuttaa toimenpiteet matkailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Ylläpitää monimuotoisuutta: palauttaa ja suojella ekosysteemejä, tukea luonnon kykyä sitoa hiiltä sekä turvata luonnon monimuotoisuutta.

Yhteistyö: Tiedotamme toimenpiteistä kaikille sidosryhmille ja vieraillemme. Teemme yhteistyötä varmistaaksemme, että suunnitelmamme ovat mahdollisimman tehokkaita ja koordinoituja.

Rahoitus: Varmistamme, että organisaatiomme resurssit ja kapasiteetti ovat riittävät ilmastosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi.